[Vietnamese] Giao lưu AnhEm Việt Nam


#1

Có AnhEm nào ở VN tham gia cộng đồng này không? Báo danh cái để giao lưu trao đổi kinh nghiệm nhé !


#2

Xin chào!

I don’t really speak Vietnamese unfortunately. I tried to learn a few years ago when my partner was living in Huế but tôi phải tập nói… and my pronunciation is terrible!

Thanks for joining the community!


#3

You are welcome
Hope you will come to Vietnam next time.


#4

em mới vào cho em hỏi, Mycroft này mình dùng tiếng việt dc chưa bác nhj ?